010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Aan de slag met rekenen, maar dan net op een andere manier!

De leerlingen zijn aan de slag gegaan met uitdagende reken-wiskunde-opdrachten, deze keer rond het ontstaan van afval en het hergebruiken en verminderen van afval. Allerlei reken-wiskundige vaardigheden kwamen aan bod. Ook werd er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. Natuurlijk heel de dag met extra veel aandacht voor rekenvaardigheden.

Wat hebben we gedaan:

In groep 1/2

De kinderen hebben geleerd over verschillende soorten afval en de verwerking van afval, zoals recyclen. Ze leerden ook afval te gebruiken om er iets van te maken: met het meegenomen afval hebben ze hun eigen afvalmonster gemaakt.

In groep 3/4

De kinderen hebben spellen gemaakt met materialen uit de afvalberg. Ze hebben geleerd hoe een rekenspel gemaakt kon worden. Ze zijn zelf een aantal spellen gaan maken en spelen. Ook hebben ze een quiz met vragen over afval gedaan.

In groep 5/6

De activiteiten voor groep 5 en 6 gingen over vruchtensap en over verpakkingen voor sap. Sap komt uit verre landen in de vorm van concentraat, waarna er in Nederland weer water bij wordt gedaan. De vraag was of je niet beter dat concentraat zelf zou kunnen verkopen. Mensen kunnen er dan zelf water uit de kraan bij doen. Het zou veel verpakkingsmateriaal schelen en ook veel besparen op vervoer en winkelruimte.

In groep 7/8

De kinderen hebben materiaal verzameld en onderzoek gedaan naar afval in en rond de school. Dit onderzoek vormde de rode draad van de activiteiten voor groep 7 en 8. De kinderen verzamelden gegevens door tellen, schatten, meten en wegen en hebben een poster van de resultaten met tabellen, grafieken, diagrammen gemaakt. Er was ook een klassikale quiz over afval.

Fijn dat we op jullie konden rekenen. Wat is er veel materiaal verzameld. Mede hierdoor kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Rekendag.