010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

 

Zomervakantie 22-23

Maandag 10 juli 2023 t/m Vrijdag 18 augustus 2023

Start schooljaar

Maandag 21 augustus 2023

Herfstvakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede vrijdag

Vrijdag 29 maart 2024

Pasen

Maandag 1 april 2024

Meivakantie

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren

Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Lesvrije (studie)dagen 2023 – 2024

Deze zijn definitief afgestemd.

Maandag

4 september 2023

Woensdag

1 november 2023

Woensdag

6 december 2023

Vrijdag

22 december 2023

Woensdag

7 februari 2024

Vrijdag

16 februari 2024

Dinsdag

2 april 2024

Lesvrije week

Maandag 10 juni t/m Vrijdag 14 juni 2024

Vrijdag

12 juli 2024

Vakantierooster schooljaar 2024 -2025

 

Zomervakantie 202424

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Start schooljaar

Maandag 27 augustus 2023

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025

Goede vrijdag (aansluitend meivakantie)

Vrijdag 18 april 2025

Pasen

Meivakantie

Maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025

Hemelvaartsvakantie

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025

Pinksteren

Maandag 9 juni 2025

Zomervakantie

Maandag 19 juli t/m vrijdag 31 augustus 2025

Lesvrije (studie)dagen 2024 – 2025

20-03-2024: In verband met de lengte van de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie (11 weken) hebben wij ook nog een extra lesvrije week. Deze zal  (samen met de andere lesvrije dagen) in overleg met de MR worden ingepland. Zodra dit bekend is, zullen we ook deze dagen op de website zetten.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!