010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Ziekmelding

Is je kind ziek? Dat is heel vervelend. Wij willen vragen om dit voor 8.30 uur door te geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • via de Social Schools App, kijk onder ‘absentie melden’.
  • telefonisch

Als er zorgen zijn om de gezondheid van je kind of de afwezigheid langer gaat duren, dan horen we dat ook graag.

Verzuim

Kan je kind niet op school komen? Bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek of is er een reden dat je je jouw 4-jarige kind graag een dagje thuis wil houden, neem dan van te voren contact met ons op.

Verlof

Verlof houdt een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht van je kind in. Hiervoor zien wij drie redenen: verplichtingen voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuiging, bijzondere omstandigheden en vakantie vanwege een specifiek beroep. Vraag via bijgaand webformulier verlof aan.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!