010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Onze visie

Wij geloven dat een school een plek moet zijn waar je kind zich in een veilige en warme omgeving kan ontwikkelen. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Een plek waar je kind gezien, erkend en gewaardeerd wordt. Daarvoor werken we graag samen met jou als ouder om de ideale situatie voor je kind te creëren. Samen creëren we een solide basis voor het leren, waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoefte van jouw kind. Daar draait het om.

‘Het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans.’

– Edukans

Onze missie

Een visie is er om je op te richten. De stip op de horizon. Daarom hebben we onszelf vijf duidelijke doelen gesteld. Deze doelen vormen samen onze missie om ieder kind uit te dagen te leren en zichzelf te ontwikkelen.

  • Goed onderwijs, op maat
  • Ieder kind voelt zich veilig en beschermd
  • Waarden en normen uit de christelijke traditie
  • Goede samenwerking met de ouders
  • Op school is er rust en regelmaat

Goed onderwijs, op maat

Als het gaat om onderwijs leggen we de lat best hoog, maar nooit buiten het bereik van je kind. Daarom stemmen we dit altijd af met jou als ouder en met je kind zelf. Onderwijs op maat dus. We dagen daarbij je kind uit om te leren en halen er zo uit wat erin zit. We kijken niet alleen naar de cijfers, maar juist naar de totale ontwikkeling van je kind bij onze meetmomenten.

Ieder kind voelt zich veilig en beschermd

Nieuwe dingen leren is een feest en een uitdaging. En dat gaat het best in een omgeving waar je kind zich prettig en ’thuis’ voelt: met zichzelf, met de andere kinderen, in de groep en met de leerkracht. Daarom is onze school een ‘Kanjerschool’, waarbij we focussen op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Waarden en normen uit de christelijke traditie

Onze school is een open protestants christelijke school. Dit betekent dat wij de kinderen de verhalen vertellen uit de Bijbel en praten over de christelijke waarden en normen. Uiteraard is er ook aandacht voor het verhaal van de ander en interesse in andere tradities. Respect vormt daarbij de kern.

Goede samenwerking met de ouders

Jij kent je kind, wij kennen het onderwijs. Daarom vinden wij een goede samenwerking met de ouders heel belangrijk. Jouw betrokkenheid bij het leren van je kind heeft een positieve invloed op de ontwikkeling. Daarom ben je van harte uitgenodigd om met ons mee te denken.

Op school is er rust en regelmaat

Wij denken dat onze leerlingen zich het prettigste voelen in een omgeving waar rust en regelmaat te vinden is. Daarom hebben we vaste spelregels opgesteld voor de omgang met elkaar en de ruimte om ons heen. Ook voor de leer- en werkwijze kennen we deze afspraken. Zo ontwikkelen we ons allemaal in een fijn klimaat!

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over regelgeving, afspraken en handige informatie op onze documenten- en protocollen pagina.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!