010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

COBI vliegt voorop

CBS Prins Johan Friso is onderdeel van Spectrum-scholen, dat betekent dat het onderwijs op onze school ook is gebaseerd op de christelijke normen en waarden en steunt op de vier pijlers van COBI:

  • Creativiteit
  • Onderzoekend leren
  • Burgerschapsvorming
  • ICT

Deze vier speerpunten worden gesymboliseerd door onze mascotte, de uil COBI. Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs, voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor het leven ná school.

Zin in leren krijg je bij jou om de hoek

Toekomstgericht onderwijs met COBI en dát verspreid door heel Lansingerland! Leer samen met COBI in Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Vrijheid door Creativiteit

Een school hoort een plek te zijn waar je niet alleen feiten leert, maar waar je je vormt en leert oplossend en kritisch te denken. Daarom is op de Spectrum-scholen creativiteit ook een belangrijk speerpunt, de C van COBI.

Wij vinden het cruciaal dat leerlingen veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en zelf te creëren. Dat gaat verder dan alleen handvaardigheid, muziek of tekenen. Onze lessen bestaan niet alleen uit het leren van kennis, maar er is ook volop ruimte voor vaardigheden, inzicht en cultuur.

Want creativiteit maakt je wereld groter.

Ontdekken door Onderzoekend leren

Dingen die je zelf onderzoekt en ontdekt, hou je beter vast dan dat het je wordt verteld. Daarom is op de Spectrum-scholen onderzoekend leren ook een belangrijk speerpunt, de O van COBI.

Als leerling ben je bij ons een ontdekkingsreiziger die leert door zelf uit te vinden. Door altijd vragen te stellen en zo nieuwsgierigheid te prikkelen. Om zo verder te komen. Vraaggestuurd leren noemen we dat. En wij geloven dat het een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van onze leerlingen. Op én na school.

Leren door te doen!

Samen leven door Burgerschap

De wereld waar we in leven verandert. Hoe we omgaan met elkaar. Hoe verschillende culturen met elkaar samen leven. Daarom is op de Spectrum-scholen burgerschap ook een belangrijk speerpunt, de B van COBI.

Als school met een christelijke traditie leren we onze leerlingen vanuit de Bijbel hoe om te gaan met anderen. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen. Zonder te oordelen. Dit zie je terug in al onze lessen. Zo leren we tot vreedzame oplossingen te komen.

Voor een toekomst vol hoop.

Wijs worden met ICT

We kunnen in ons dagelijks leven bijna niet meer zonder computers en digitale technieken. Daarom is op de Spectrum-scholen ICT ook een belangrijk speerpunt, de I van COBI.

Wij geloven dat we met de juiste inzet van digitale mogelijkheden ons onderwijs steeds weer kunnen verbeteren. We kijken daarom continu hoe we met behulp van ICT onze leerlingen nog beter en leuker kunnen opleiden en vormen.

Want een leerling die digitaal geletterd is, is klaar voor morgen.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!