010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Beste ouders,

Misschien heeft u het afgelopen week al gemerkt? Het beweegbare verkeersobstakel (een zogenaande ‘poller’) aan de Röntgenstraat is getest en het bijhorende verkeersbord is geplaatst. Bijgaand vindt u een brief vanuit de gemeente Lansingerland over het ingaan van de nieuwe parkeertijden per 3 juni a.s. en het gebruik van de poller.

Met vriendelijke groet,

Andreas Huurman
Adj. dir.