010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Gedragscode

In deze gedragscode staan we stil bij de manier waarop alle betrokkenen geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Procedure Schorsing en Verwijdering

In de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke manier we omgaan met betrekking tot het, indien noodzakelijk, schorsen en verwijderen van leerlingen.

Protocol Medicijngebruik en Medisch Handelen

Dit protocol gaat over de wijze waarop wij handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!