010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Beste ouders, verzorgers van de kinderen op CBS Prins Johan Friso en CBS De Wereld.,

Ik ben blij u te kunnen melden dat wij een nieuwe directeur voor CBS Prins Johan Friso en CBS De Wereld hebben gevonden. Per 1 augustus is Angelique de Jong de nieuwe directeur van uw kind(eren).
Angelique past dus goed bij het profiel van beide scholen. De benoemingsadviescommissie kijkt terug op twee zeer prettige en positieve gesprekken en is unaniem in haar keuze voor Angelique.

Angelique de Jong start per 1 augustus. In de praktijk betekent dit dat Angelique direct vanaf de start van het nieuwe schooljaar directeur van beide scholen is. Zij kijkt ernaar uit om u en de kinderen te leren kennen.

Ik verwacht dat Angelique de Jong een uitstekende directeur voor zowel CBS De Wereld als CBS Prins Johan Friso zal zijn. Ik wens haar, het team, ouders en kinderen een mooie, waardevolle tijd.

Hartelijke groet,

Sonja Smit,
voorzitter College van Bestuur van Spectrum-SPCO