010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

De Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.

Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de acht protestant christelijke scholen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan.

Doelen van de MR op CBS Prins Johan Friso

 • Continu monitoren van het optimaliseren van de randvoorwaarden om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen, ook in coronatijd.
 • Huisvesting, (les)omgeving, beleving en veiligheid van de kinderen en leerkrachten waarborgen.
 • Informatiestroom tussen school, MR en ouders verbeteren.

Wat doet de MR?

De algemene taken en de rechten van de MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op School (WMS).
De medezeggenschapsraad denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige onderwerpen mag de MR ook meebeslissen in de keuzes die gemaakt worden. De MR vergadert zes keer per jaar. De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is heel waardevol.

 • Adviseren en meebeslissen volgens adviesrecht en instemmingsrecht.
 • Zorgen dat ieder kind op CBS Prins Johan Friso het beste onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving kan krijgen, dat er voor dat kind mogelijk is.
 • Een spreekbuis zijn voor de leerkrachten en ouders richting de directie van de school en Spectrum.
 • Een positief-kritische partner zijn voor de directie met betrekking tot de veranderingen op school qua huisvesting, onderwijs en organisatie.

Leden Medezeggenschapsraad

 • Edith van Groningen (groepsleerkracht groep 4B Oudelandselaan)
 • Sander van der Meulen (groepsleerkracht groep 8a  Hoge Land)
 • Tessa Snijder (groepsleerkracht CBS De Wereld, unit 1)
 • Chris Wesdorp (ouder van een leerling in groep 5)
 • Suzanne Schanssema (ouder van een leerlingen in groep 1 en groep 4)
 • Paula De Paauw (ouder van leerlingen in groep 1/2, groep 4 en groep 6)

De Medezeggenschapsraad is bereikbaar op mr.cbspjf@spectrum-spco.nl

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

 • Woensdagavond 7 februari 19.00-21.00
 • Woensdagavond 24 april 19.00-21.00
 • Woensdagavond 29 mei 19.00-21.00
 • Dinsdagavond 18 juni 19.00-21.00

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!