010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Onderwijs op CBS Prins Johan Friso

Goed onderwijs gaat wat ons betreft verder dan het leren uit boekjes of via methoden. Wij geloven dat, naast het (individuele) leren, ook het ‘samen zijn’ een belangrijke bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Daarom hechten we veel waarde aan coöperatieve werkvormen. Kinderen die mét elkaar en ván elkaar leren en zo oefenen in communiceren en samenwerken. Dat maakt goed onderwijs, volgens ons ook echt goed.

‘Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat erom of je beter bent dan gisteren.’

Onderwijsmodel

Wij willen dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, op basis van eigen capaciteiten. Daarom is ons onderwijsmodel gestoeld op opbrengst- en handelingsgericht werken. Ieder kind werkt voor elk vak op zijn of haar eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Hierbij kennen we drie verschillende instructieniveaus.

Instructie-onafhankelijke groep: deze kinderen hebben behoefte aan een verkorte instructie en kunnen snel zelfstandig werken.

Instructiegevoelige groep: deze kinderen hebben behoefte aan de basisinstructie en kort begeleide oefening.

Instructie-afhankelijke groep: deze kinderen hebben behoefte aan verlengde (langere) instructie en extra oefeningen.

Ondersteuning van je kind

Alle kinderen op CBS Prins Johan Friso moeten zich zo goed mogelijk op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ook jouw kind. Daarom zijn we zo nadrukkelijk bezig met de inhoud van ons onderwijs en met de ondersteuning van je kind. We luisteren daarbij ook naar de inbreng van jou als ouder. Daarbij houden we de resultaten van je kind goed in de gaten. Ja, we maken daarbij gebruik van de toetsen van het Cito, maar we gaan nog een stap verder. Naast diverse andere methodes maken we gebruik van de volgende onderdelen:

Kindgesprekken: in deze gesprekken mogen kinderen zelf vertellen wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze bij zichzelf willen ontwikkelen. Om zo mede hun eigen ontwikkeling vorm te geven.

Schoolondersteuningsprofiel: voor onze leerlingen hebben we een eenduidig schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarmee we de kwaliteit van ondersteuning hoog kunnen houden. Voor ieder kind.

Interne begeleiding: op onze school werken twee intern begeleiders. Zij coördineren en initiëren de leerlingondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient.

Onze onderwijsvormen

Op de CBS Prins Johan Friso

Passend onderwijs

De naam zegt het al: passend onderwijs. We willen ons onderwijs voor ieder kind passend maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de leerling, maar ook naar de mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de ouders. Op basis van deze factoren kunnen we het onderwijs bepalen dat het beste past bij een individueel kind.

Plusklas

Er zijn kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, omdat zij een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Zij krijgen plustaken in de Plusklas om hen zo gemotiveerd te houden en de ontwikkeling verder te bevorderen. In een groep van kinderen van hetzelfde, hogere niveau werken ze samen.

Prismaklas

Voor kinderen met een duidelijk hoger ontwikkelingsniveau is een Prismaklas. Hierbij komen kinderen een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’.

Kanjerschool

Wij vinden een veilige omgeving heel belangrijk. Onze school is daarom een gecertificeerde Kanjerschool.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Daarom besteden wij wekelijks aandacht aan de lessen van de Kanjertraining.

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Jeugdcoach Op School (JOS)

Op CBS Prins Johan Friso is ook een jeugdcoach actief (JOS). Dit is een schoolmaatschappelijk werker én een jeugd- en gezinscoach inéén. De jeugdcoach legt de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Op school of thuis. We bieden de mogelijkheid om lichte of intensieve trajecten in te zetten, die maximaal 6 maanden duren.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!