010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Woensdag 29 mei is de allerlaatste peutergym van dit schooljaar. Na deze woensdag zullen de groepen 8 het speellokaal weer gaan gebruiken voor het oefenen en voorbereiden van de eindmusical.

Daarnaast willen we ook direct melden dat er volgend schooljaar geen peutergym meer zal zijn op de woensdagen. Juf Veerle zal volgend jaar op de woensdagen werkzaam zijn op een andere school.

We willen juf Veerle bedanken voor haar inzet en enthousiasme. Daarnaast willen we u en alle peuters bedanken voor de enthousiaste deelname aan de peutergym.