010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

Begin november is de nieuwe leerlingenraad verkozen. De leerlingenraad bestaat uit zes leden van de groepen 6 t/m 8.

Op 9 november is de eerste vergadering geweest. Er is gesproken over de ideeën die ze willen inbrengen en wat ze willen bereiken dit schooljaar.

Wat opviel was dat deze leerlingenraad het belangrijk vindt om een fijne sfeer en saamhorigheid op school te creëren door bijvoorbeeld meer evenementen en excursies te organiseren. Op school zit je namelijk niet alleen om te leren, maar ook om plezier te hebben en je thuis te voelen.

We wensen de leerlingenraad van 2023-2024 veel succes!