"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Wennen

Wennen

Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, 5 dagdelen op school komen wennen. Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt er telefonisch een eerste afspraak om te wennen gemaakt. Uw kind ontvangt een uitnodiging voor de eerste wenafspraak. De overige wenafspraken kunt u in overleg met de leerkracht plannen.
 
In de maand december en in de laatste maand van het schooljaar worden geen wendagen afgesproken. Kinderen, die in december en juni 4 jaar worden, kunnen alleen starten in de betreffende maanden als de samenstelling van de groep dat toelaat. Kinderen geboren in juli, augustus en september worden uitgenodigd op de eerste schooldag na de zomervakantie.
 
Wanneer uw vierjarige kind bij ons op school komt, is het wenselijk dat uw kind:
  • Zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan.
  • Zichzelf redelijk zelfstandig kan aan- en uitkleden (waaronder de jas aan en uit doen).
  • Zelfstandig kan eten en drinken.
Uw kind ontvangt tijdens de eerste wendag een rugzakje met daarin een kleine attentie. Daarnaast ontvangt u in deze rugzak een vragenlijst over de voorschoolse periode, de schoolgids en het kleuterinformatieboekje.


 
Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...