"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Plaatsing bij tussentijdse toelating

Plaatsing bij tussentijdse toelating

Bij tussentijdse plaatsing maken we met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wanneer u besluit om uw kind bij ons op school te plaatsen, nemen wij telefonisch contact op met de vorige school. Op basis van de informatie van de vorige school, bepalen wij hoe onze school en de teamleden uw kind het beste kunnen ondersteunen en begeleiden.   
De vorige school geeft bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport mee. Daarin staat met welke methoden er is gewerkt en hoe ver uw kind is gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt rechtstreeks opgestuurd naar de nieuwe school of bereikt ons via u, de ouders van de nieuwe leerling.
 
In de laatste week van het schooljaar is er een zogenaamde 'wisselochtend'. Alle leerlingen gaan dan alvast een uur wennen bij hun nieuwe leerkracht en in hun nieuwe lokaal. Ook alle kinderen die op de eerste schooldag na de zomervakantie nieuw bij ons op school komen, worden uitgenodigd voor de wisselochtend. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per post. Als kinderen tijdens het schooljaar instromen, plannen we een wenochtend in voor uw kind.


Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...