"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Kanjerschool
Het team van Prins Johan Friso vindt een veilige omgeving heel belangrijk. De school is een gecertificeerde Kanjerschool. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de Kanjertraining. Onze leerlingen leren zelf een bijdrage te leveren aan een goede sfeer in de klas.
 
De doelen van de Kanjertraining zijn:
Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 
Onze schoolafspraken:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand blijft zielig

Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...