"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Groep 4B

Simone

Welkom op de website van groep 4B!

Wij zijn een hele gezellige groep! Er zitten 23 kinderen in onze klas, en we hebben twee juffen; juf Mariëlle en juf Simone.

Juffendag
Vandaag hebben we juffendag gevierd! Wat een gezellige ochtend hebben we gehad. Vanmorgen werd ik verrast door mooie cadeau's van de klas! Ontzettend bedankt!
We hebben vanmorgen in de kring wat spelletjes gedaan, zoals dirigentje en krantenmeppertje. Daarna zijn we naar de Kievit gegaan. De kinderen hebben daar heerlijk gespeeld! Aan het einde van de ochtend kreeg iedereen nog een verkoelend ijsje. 
Ook namens juf Mariëlle heel erg bedankt!!!
Klik hier om nog meer foto's van deze gezellige ochtend te zien! 

 

Nog meer spelletjes
U heeft een tijdje geleden kunnen lezen over de spelletjes die wij spelen van de methode 'Met sprongen vooruit'. We doen deze spelletjes bijna wekelijks. Zo oefenen we de tafels door de spelletjes '3 op een rij' te spelen, of tafeldomino. Verder zijn er spelletjes om te schatten/gokken waar een getal hoort op de getallenrij, het spel 'Gok een hok'. Ook oefenen we sommen over het tiental, bijvoorbeeld met de spelletjes 'Sommenplof' en 'Kampen'. Doordat de kinderen veel samenwerken, leren ze ook tijdens deze spelletjes weer van elkaar. 
Bekijk hier nog meer foto's van deze gezellige momenten. 

   

Tafels oefenen
We zijn het hele jaar al flink de tafels aan het oefenen. We doen dat door te werken in het tafelboek, maar ook door verschillende spelletjes te spelen! We hebben bijvoorbeeld een keer allemaal een sticker met een keersom op ons t-shirt gehad. De kinderen mochten door de klas lopen met muziek op. Wanneer de muziek stopte, zochten een kind op wat dichtbij stond. Ze rekenden elkaars som uit, en liepen daarna weer verder. 
Ook hebben we de tafels geoefend met behulp van een happertje! Binnenin het happertje stonden keersommen met daaronder het antwoord. De kinderen liepen weer door het lokaal, en wanneer ze bij iemand anders kwamen rekenden ze elkaars som uit. 
Bekijk hier foto's van deze oefenmomenten.
De tafels kunnen thuis uiteraard ook op deze manier geoefend worden! 

Koningsspelen
Voor de meivakantie hebben we meegedaan aan de Koningsspelen! Na een actieve warming-up op het schoolplein bij de dependance zijn we begonnen met de spelletjes die klaar waren gezet op de sportvelden. Het was aardig koud, maar ondanks dat hebben de kinderen het erg leuk gehad!
Hierbij wil ik nogmaals de ouders bedanken die hebben geholpen. Zonder uw hulp was het niet gelukt! 
Klik hier voor nog meer foto's van deze sportieve ochtend! 

  

Project
Tijdens het project 'Onze aarde, onze zorg' hebben wij gewerkt aan het subthema  'Bloemen en bijtjes'. We hebben geleerd hoe bloemen groeien, waar een bloem uit bestaat en we hebben zelf bloemen gezaaid. Verder hebben we geleerd hoe bijen leven, hoe een bijenvolk leeft en waarom bijen belangrijk zijn. Uiteindelijk hebben we ook geleerd waarom bijen en bloemen bij elkaar horen; zonder bijen geen bloemen en zonder bloemen geen bijen!
Bekijk hier foto's die tijdens het project zijn gemaakt. 


 
Met sprongen vooruit
Op woensdag gaan we vaak aan de slag met spelletjes van 'Met sprongen vooruit'. Dit is een rekenprogramma, met daarbij een kist vol rekenspelletjes. We gaan hier altijd enthousiast mee aan de slag, en er wordt tijdens het spelen van alles geoefend.
Klik op de foto om nog meer foto's te zien. 

                                 

Rekenen met geld
We hebben vanmorgen geoefend met rekenen met (nep)geld. Hoe betaal je met muntjes? Welke munten kan je gebruiken, en kan je het ook op een andere manier betalen?  Hoeveel kost alles bij elkaar?  Hier zijn foto's van deze rekenles. 
  

Buitengym
Wat is het warm! We hebben dinsdag buiten gegymd, wat heerlijk! We hebben slagbal gespeeld. Wat deden de kinderen enthousiast mee! Ook hebben we nog het spel 'iemand is hem niemand is hem' gedaan; kinderen moesten elkaar met de bal afgooien. Hierna zijn we weer naar binnen gegaan, om  af te koelen. Dat was wel nodig! Bekijk hier foto's van deze gymles. 

  

Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht