"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Schoolondersteuningsprofiel
Onze school maakt vanaf 1 augustus 2014 deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit alle basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hierbij horen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten (www.swv2802.nl).

Het doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen rondom het gewenste onderwijsniveau. Als kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of speciale lesplaatsen voor deze kinderen. 

            

De wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient te hebben, zodat ouders een goed zicht krijgen op het profiel van de school en binnen het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of er een dekkend netwerk van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft hier meer informatie over. Alle scholen hebben daarvoor een schoolondersteuningsprofiel gemaakt op basis van hetzelfde instrument. Het is de eerste keer dat scholen hiermee werken en het is ook de eerste k
eer dat scholen op die manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

De komende jaren zullen deze schoolondersteuningsprofielen verder ontwikkeld gaan worden, zodat ze een duidelijker functie kunnen gaan krijgen met betrekking tot het informeren van ouders en andere belangstellenden.


Recentste schoolondersteuningsprofiel van  CBS Prins Johan Frisoschool
schoolondersteuningsprofiel 2022-2023.pdf
Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...