"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Visie
Waar staan wij voor?
Onze school biedt iedere leerling een veilige en warme omgeving. We zien, erkennen en waarderen iedere leerling. We werken graag samen met u als ouder aan een stevige basis voor het leren, waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoefte van uw kind.
 
Vanuit onze visie stellen we onszelf de volgende doelen:
Uw kind krijgt goed onderwijs - op maat
Wij willen met uw kind en u, de ouders, op zoek naar leerdoelen. Die doelen zijn afhankelijk van de onderwijsbehoefte van uw kind en verschillen daardoor dus per kind. De lat mag hoog liggen, maar wel binnen het bereik van uw kind. Natuurlijk worden de doelen vastgesteld voor vakken als rekenen, taal en lezen, maar er is meer. Wij kijken naar de totale ontwikkeling van uw kind, waardoor ook de sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling onze nadrukkelijke aandacht hebben.
 
                   

Uw kind voelt zich veilig en op zijn gemak bij ons op school
Nieuwe dingen leren is een feest en een uitdaging. Om daarvan te genieten en te kunnen ontwikkelen is het van belang dat uw kind zich prettig en 'thuis' voelt: met zichzelf, met de andere kinderen, in de groep en met de leerkracht. Wij maken gebruik van schoolregels en -afspraken, zodat er ruimte ontstaat voor alle kinderen. De sociaal-emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. Om daar nog beter op te kunnen anticiperen, Is de school een 'Kanjerschool'.
 
Uw kind maakt kennis met de waarden en normen uit de christelijke traditie
Onze school is een open Protestants - Christelijke school. Dit betekent dat wij de kinderen de verhalen vertellen uit de Bijbel en praten over de christelijke waarden en normen. Uiteraard is er ook aandacht voor het verhaal van de ander en interesse in andere tradities. Respect vormt daarbij de kern.
 
De samenwerking met u als ouder(s) is op basis van wederzijds vertrouwen
U kent uw kind, wij het onderwijs. Wij streven naar een goede afstemming en wisselwerking met thuis. Gebleken is dat een positieve betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind(eren) en interesse in de school van invloed zijn op de ontwikkeling van de kinderen. We nodigen u daarom van harte uit om bij ons langs te komen met uw vragen en opmerkingen.
 
De school wordt gekenmerkt door rust en regelmaat
Wij vinden het van belang om te werken in een ordelijke omgeving, volgens (meestal) vaste structuren. Veel kinderen hebben last van rommel en chaos, om hen heen of in hun hoofd. Daarom hebben we vaste spelregels opgesteld voor de omgang met elkaar en de ruimte om ons heen. Ook voor de leer- en werkwijze kennen we afspraken. Zo ontwikkelen we ons allemaal (kinderen, ouders en leerkrachten) in een fijn klimaat!

 
Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...