"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Pilootklas
Pilootklas: De laatste bijeenkomst

Dinsdagmiddag 15 december hebben de kinderen hun onderzoek mogen presenteren. Afsluitend hebben we een angstig snoepje met elkaar gegeten; spinnen en muizen. De kinderen hebben elkaar tips en tops gegeven over de presentaties. Ook hebben ze tips en tops gegeven aan ons.
Na de kerstvakantie wordt er opnieuw bekeken welke kinderen in aanmerking komen voor de pilootklas. De kinderen zijn hier ook van op de hoogte.

Een kort verslag over de prestentaties van de onderzoeken:

Groep 5: Hidde, Evie, Gioia, Maikka, Sebastiaan en Senne.
Dit groepje heeft een onderzoek gedaan naar angst bij dieren.
In een mooie PowerPoint hebben de kinderen om de beurt verteld waar enkele dieren bang voor kunnen zijn. Na afloop was er een leuk filmpje.Het groepje heeft ook een quiz in de Pilootklas gehouden waarbij we moesten inschatten of dieren bang waren, misschien bang waren of helemaal niet.
 
Groep 7: Thomas (6/7), Amber en Thomas (7/8)
Dit groepje heeft als onderzoeksvraag: Schrikken meisjes eerder dan jongens? Ze hebben tussen de Pilootklaslessen door veel werk verricht en ook veel voorbereid. Aan de hand van een vragenlijst die in de Pilootklas is uitgedeeld hebben de kinderen berekend dat meisjes gemiddeld banger lijken te zijn dan jongens. De vragenlijst is tijdens de presentatie goed doorgenomen waarbij de taakverdeling prima was verdeeld.
 
Groep 6: Lieke, Nienke, Joelle, Isa en Boaz
Dit groepje had als onderzoeksvraag: Op welke leeftijd heb je de meeste angst? De kinderen hebben uitgelegd dat ze dit onderzocht  hebben met behulp van interviews. Hierbij kwamen ze erachter dat op 9-jarige leeftijd kinderen veel angst kunnen hebben.
 
Groep 8: Jelmer, Meike, Derek, Danilo en Jaïr
Dit groepje heeft onderzocht of de hartslag omhoog gaat als mensen schrikken.  In een duidelijke PowerPoint konden we zien wat de minimale hartslag is bij diverse leeftijden en een maximale hartslag. Mensen werden verzocht om mee te doen aan het experiment waarbij ze hen lieten schrikken. Na afloop werd de hartslag opgemeten via de pols. Er is af en toe een voor- of nameting gedaan waarbij ze hadden ontdekt dat de hartslag toeneemt als mensen waren geschrokken.
 
Groep 8: Pien, Timo, Job en Xander
Dit groepje heeft een algemeen onderzoek gedaan naar angst. Door middel van een enquête die ze in de klassen hebben laten invullen door alle leerlingen zijn ze op een top 5 gekomen van angsten. In de Pilootklas hebben ze daarna nog een experimentje gedaan of hierbij dezelfde angsten uitkwamen. Aan hand van een PowerPoint en een zelfgemaakte poster hebben de kinderen de resultaten laten zien. 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht