"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"

Inloopochtend met ouders

31-01-2018
Groep 1-2 
In de kleutergroep hebben we een les over de kanjertraining gedaan!
We begonnen in de kring en hebben eerst uitgelegd wat het "knieboek" is en dat de juf daar regelmatig verhalen uit verteld. In dit boek komen 4 dierenpersonages voor. De vlerken, de tijgers, de apen en de konijnen. Deze dieren hebben allemaal hun eigen karaktertrekken en dragen een gekleurde pet. We hebben uitgelegd waar alle kleuren petten voor staan en dat het belangrijk is dat je altijd de witte pet ophebt! Daaroverheen mogen best de rode, gele en/ of zwarte pet maar...de belangrijkste is de witte pet. Deze betekent n.l. dat we elkaar vertrouwen en helpen. De regels die bij de kanjertraining horen zijn:
  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht uit
  • niemand blijft zielig
De kinderen konden dit allemaal heel goed uitleggen aan de ouders.  
 
Ook leerden we wat "complimentjes"  zijn en kregen een aantal ouders uit de klas een compliment van een van de kinderen. 
Elke week doen we met elkaar kennismakingsspelletjes en vertrouwensoefeningen.
Deze keer met de ouders erbij, hoe leuk is dat! Zowel in de klas als in het speellokaal werden verschillende spelletjes gedaan. Fijn dat zowel ouders en kinderen zo enthousiast meededen! Het was voor herhaling vatbaar!

     

Groep 3
Tijdens de inloopochtend in groep 3 hebben de ouders meegedaan met een les Kanjertraining. We zijn begonnen met een stukje van het verhaal 'Max en de vogel'. In het verhaal voelt de vogel zich anders, hij voelt zich verdrietig en alleen. 

De kinderen hebben vervolgens uitgelegd wat de verschillende petten betekenen. 
Daarna hebben we de petten uitgebeeld. Hoe kom je bijvoorbeeld te laat binnen met een zwarte pet op? En met de gele? Hoe gaat dat met de witte pet op? Ouders en kinderen konden die heel goed uitbeelden.

Hierna zijn we in een Kanjerkring gaan zitten. Op elkaars rug werd met de vingers letters geschreven, er kwam een regenbui voorbij, een emmer modder en een pluisjesstorm. Wat kriebelde het allemaal!

We zijn geëindigd met een vertrouwensoefening. De kinderen mochten één voor één op de grond gaat liggen. De volwassenen hebben de kinderen opgetild. Deze oefening hadden we eerder die week ook gedaan. Wat was er een hoop vertrouwen en wat ging dat goed! In groep 3 zitten echte Kanjers!

  

Groep 4/5
De kinderen uit groep 4/5  vinden het super gezellig als ouders in de klas komen kijken tijdens de inloop-kijkochtend.

Marciano en Jesse hebben het volgende  opgeschreven:
"Mama, ik vind het heel erg leuk dat je me elke keer naar school brengt. Ik vond het ook heel leuk dat je in de klas kwam omdat je zo lief bent."

"Bij de kijkochtend liet ik alles uit mijn la zien. We gingen Engels doen en daarna een liedje van Engels. Ik vond het liedje leuk omdat ik het kende. Het ging over in en uit en rechts en links. Daarna gingen we rekenen. Toen gingen de ouders weg. Ik vond alles heel leuk."

Lieke en Floortje hebben ook nog allebei een mooie tekening gemaakt.

      

Groep 6/7
We kwamen op school en gingen met onze ouders zitten. Toen we zaten zij de juf : GEEF ME DE 5!!!                               
En we waren rustig en gingen beginnen.
Groetjes Rosalino
 
Ouders van andere kinderen, gingen met kinderen praten.Er waren ook kinderen die geen ouders mee hadden. En de ouder moesten een compliment aan de kinderen geven en de kinderen aan de ouders.
Groetjes Rekawt
 
Er werd steeds 1 minuut gepraat en dan ging de wekker. Dan gingen we wisselen en dan gingen de ouders door draaien. Na een tijdje praten gingen we plank vallen dat was leuk!!!!!!!!!!
Groetjes Jurgen
 
Het was leuk woensdag 24 Januari. Het leukste vond ik plankvallen. De ouders moesten de kinderen opvangen. En de kinderen mochten proberen hun ouders op te vangen. En als je het leuk vindt mag je ook bij andere ouders proberen
Groetjes, Hafsu
 
We kwamen op school. Je moest tegen over je ouders zitten. Toen moest je met je ouder praten 1 minuut lang. Daar na moest je met een andere ouder praten. Bij het eind gingen we plankvallen. Je mocht met je eigen ouders. En met een andere ouder. Ik vond het heel leuk om het te doen.
Groetjes, Maymun
 
We kwamen op school en we gingen met ouders praten .Eerst begin je met je ouders en dan met anderen ouders. Je ging ook plankvallen en dat was leuk. Je kon ook vragen aan ouders stellen. Bijvoorbeeld : wat doe je het liefst? . en je kon 1 minuut of iets langer vragen stellen. Je zat in een kring. Het was 24 januari  2018. De ouders konden meer over je weten.
Liefs Romana

We kwamen op school en de ouders mochten erbij zijn. Jammer genoeg waren mijn ouders bij mijn broertje maar de volgende ouder ochtend zijn ze bij mij. Ik was een soort van hulpje van de juf. Omdat ik altijd als de juf wat zij ik mijn vinger op stak! Dat was wel heel grappig en ik vond plank vallen heel leuk dus het was een hele leuke ochtend.
Groetjes, Emma